Presentació del treball de Curs a Salou

Mostra del treball realitzat sobre el Passadis del TAS a Salou
http://www.salou.cat/noticia_detall/_WJSnMCmKj4GxRDIfHQqMdUkD-wq7guufqsCdr5e0umk

Anuncios